Is het AI?

Is het AI omdat de algoritmen zijn gebaseerd op neuronen en hun verbindingen? Is het AI omdat het systeem kan leren? Is het AI omdat het systeem cognitieve taken kan uitvoeren die tot voor kort alleen voor mensen waren weggelegd? Is het AI omdat het systeem autonoom beslissingen neemt? Is het AI omdat er gebruik wordt gemaakt van een ‘neural chip’? Is het AI omdat je tegen het systeem kan praten? Of is het AI omdat de leverancier het zo noemt?

Zelf denk ik dat de term zijn rechtmatige betekenis zal krijgen als we, naast de hoge verwachtingen, de beperkingen leren kennen. Te hoge verwachtingen waren in de jaren negentig de oorzaak van de AI winter die twintig jaar zou duren. We zullen zien of de nieuwe mogelijkheden van de lente die we nu meemaken tot een lange AI zomer zullen leiden.

Welkom

Welkom op de website van The Art of AI. Wij zijn een klein netwerk van ervaren AI deskundigen met samen meer dan vijfenzeventig jaar ervaring in het toepassen van AI in organisaties. Met deze blog willen we onze inzichten, ervaringen en aanbevelingen delen en je vooral uitnodigen om daarop te reageren. Misschien kunnen we op die manier veel van elkaar leren.