Artificial Intelligence in Context

U hoort steeds vaker over de mogelijkheden en risico's van Artificial Intelligence en wilt weten welke voordelen het voor uw bedrijf kan bieden en waar u op moet letten. Dat is de reden waarom wij deze korte incompany cursus van twee dagdelen hebben gemaakt.  In korte tijd leren u en uw collega's, zonder technische details, de voornaamste principes, termen en gereedschappen kennen binnen dit uitdagende vakgebied. En vooral de vraag te beantwoorden wat AI u en uw bedrijf te bieden heeft.

Meer dan vijftig jaar ervaring

Artificial Intelligence lijkt nieuw maar dat is het niet. Al in de jaren negentig werden er, ook in Nederland, al expertsystemen gebouwd en experimenten met neurale netwerken gedaan. Wij stammen uit die tijd en hebben daarom veel ervaring met het toepassen van en lesgeven in A!. Wij weten wat de mogelijkheden maar ook wat de valkuilen zijn en kunnen u daarom in deze cursus laten zien hoe AI past in uw organisatie.

Inleiding Artificial Intelligence

In het eerste dagdeel leggen we uit dat Artificial Intelligence bestaat uit een aantal zeer verschillende technieken met elk hun specifieke eigenschappen en daarmee toepassingsmogelijkheden. We behandelen ze kort aan de hand van voorbeelden uit de praktijk waarbij we ook aangeven wat de vereisten zijn zoals beschikbaarheid van expliciete kennis en/of geschikte trainingsvoorbeelden.

Valkuilen en risico's

Nu de eerste hype rond AI wat is overgewaaid, begrijpen we beter welke plaats AI inneemt in de IT en welke valkuilen en riscio's het met zich meebrengt. Zoals het probleem van bias. Als er voor individuen wezenlijke beslissingen worden genomen door "algoritmen",  willen we niet dat er ongewenste voorkeuren ontstaan doordat deze onzichtbaar zijn verscholen in de trainingsvoorbeelden uit het verleden.

Oude en nieuwe Artificial Intelligence (en hun symbiose)

Hoewel iedereen de mond vol heeft over Neurale Netwerken en Deep Learning, is er een tweede vorm van AI gebaseerd op regels en redeneren die wat op de achtergrond is geraakt.  Deze technologie wordt echter al tientallen jaren gebruikt het geautomatiseerd beoordelen van hypotheekaanvragen en verzekeringen en heeft een aantal voordelen ten opzichte van de nieuwe AI. Zo is de kennis en de manier waarop de beslissingen plaatsvinden transparant en gebruiken we ook de expliciete kennis die in een domein bestaat.

Herkenning van toepassing in uw domein

In een workshop in het tweede dagdeel, leert u samen met collega's of mededeelnemers gestructureerd na te denken over de toepassingsmogelijkheden binnen uw eigen In het tweede dagdeel leren u en uw collega's aan de hand van een workshop mogelijke toepassingen in uw eigen bedrijf te herkennen. organisatie. Welke activiteiten zijn geschikt om door middel van AI te worden geautomatiseerd? Welke technologie is daarbij het meest geschikt mede gegeven de beschikbaarheid van data en kennis.

Machine Learning

Bij het bekijken van toepassingen gaan we wat dieper in op Machine Learning en daarvoor demonstreren we de mogelijkheden van moderne machine learning tools met uw eigen datavoorbeeld of voorbeelden die we zelf aanbrengen. We gaan daarbij uit van tools die AutoML ondersteunen, waarbij de expertise van ervaren data-scientists is ingebouwd om het analyseproces te ondersteunen en deels te automatiseren.

Alleen In-company

We geven deze cursus alleen in-company. De reden is dat we uit ervaring weten dat het veel waardevoller is om het brede onderwerp AI in een specifieke context te behandelen dan in brede en algemene zin.  Zo vindt de vertaalslag naar voor uw organisatie nuttige toepassingen, samen met uw medewerkers, al tijdens de cursus plaats.

Doelgroep

Deze cursus richt zich op zowel IT- als Business professionals en is nadrukkelijk niet technisch van aard. Bij voorkeur bestaat de cursusgroep uit een combinatie van beide omdat het onderwerp aan beide zijden implicaties heeft. Het gaat in de cursus niet om de technische details. We richten ons op de mogelijkheden en onmogelijkheden en leren de criteria waaraan toepassingen moeten voldoen om succesvol te zijn.

Cursus aangepast aan uw organisatie

We passen de cursus aan voor wat betreft voorbeelden en workshops en houden daartoe een intakegesprek waarin we ook nagaan of de cursus zal voldoen aan de doelen die u ermee heeft.

Kosten en deelnemers

De kosten voor deze cursus bedragen € 4995.- inclusief BTW. per uitvoering. U bepaalt zelf hoeveel personen er aan de cursus deelnemen maar bij voorkeur met een maximum van zestien vanwege de interactie en de workshops.

De brochure Artificial Intelligence in Context kunt u hier downloaden.

Wilt u meer informatie over de cursus of wilt u een cursus reserveren, mail dan naar info@theartofai.com.