Artificial Intelligence in Context

U hoort steeds vaker over de mogelijkheden en risico's van Artificial Intelligence en wil weten welke voordelen het voor uw bedrijf kan bieden en waar u op moet letten. Dat is de reden waarom wij deze korte cursus van twee dagdelen hebben gemaakt.  In korte tijd leren u en uw collega's, zonder technische details, de voornaamste principes, termen en gereedschappen kennen binnen dit uitdagende vakgebied. En vooral de vraag te beantwoorden wat AI u en uw bedrijf te bieden heeft.

Inleiding Artificial Intelligence

In het eerste dagdeel leggen we uit dat Artificial Intelligence bestaat uit een aantal zeer verschillende technieken met elk hun specifieke eigenschappen en daarmee toepassingsmogelijkheden. We behandelen ze kort aan de hand van voorbeelden uit de praktijk waarbij we ook aangeven wat de vereisten zijn zoals beschikbaarheid van expliciete kennis en/of geschikte trainingsvoorbeelden. Twee soorten Artificial Intelligence

Valkuilen en risico's

Nu de eerste hype rond AI wat is overgewaaid, begrijpen we beter welke plaats AI inneemt in de IT en welke valkuilen en riscio's het met zich meebrengt. Zoals het probleem van bias. Als er voor individuen wezenlijke beslissingen worden genomen door "algoritmen", willen we niet dat er ongewenste voorkeuren ontstaan doordat deze onzichtbaar zijn verscholen in de trainingsvoorbeelden uit het verleden.

Oude en nieuwe Artificial Intelligence (en hun symbiose)

Hoewel iedereen de mond vol heeft over Neurale Netwerken en Deep Learning, is er een tweede vorm van AI gebaseerd op regels en redeneren die wat op de achtergrond is geraakt.  Deze technologie wordt echter al tientallen jaren gebruikt het geautomatiseerd beoordelen van hypotheekaanvragen en verzekeringen en heeft een aantal voordelen ten opzichte van de nieuwe AI. Zo is de kennis en de manier waarop de beslissingen plaatsvinden transparant en gebruiken we ook de expliciete kennis die in een domein bestaat.

Herkenning van toepassing in uw domein

In een workshop leert u samen met collega's of mededeelnemers gestructureerd na te denken over de toepassingsmogelijkheden binnen uw eigen In het tweede dagdeel leren u en uw collega's aan de hand van een workshop mogelijke toepassingen in uw eigen bedrijf te herkennen. organisatie. Welke activiteiten zijn geschikt om door middel van AI te worden geautomatiseerd? Welke technologie is daarbij het meest geschikt mede gegeven de beschikbaarheid van data en kennis.

Machine Learning

Bij het bekijken van toepassingen gaan we wat dieper in op Machine Learning en demonstreen w

Wat is de volgende stap nadat u een geschikte toepassing hebt bepaald? Hoe is die te realiseren? Welke expertise is daarvoor nodig en waar valt die te verkrijgen? Expertise, gereedschappen en methoden binnen het vakgebied van de AI, kortom: de resources die bij het succesvol toepassen van AI in de praktijk komen kijken.

AI: Impact en Toekomst

Aan de hand van enkele uitspraken van leiders in de politiek en technologie geven we een schets van de impact van AI op de korte en lange termijn. Niet alleen op het sociaal/economische vlak maar ook binnen de verschillende industriegebieden.

Wij zijn de hype voorbij, u ook?

The Art of AI bestaat uit een klein team van old school AI deskundigen die deze technologie opgeteld al meer dan 50 jaar toepassen in de praktijk. Daarom weten we precies wat wel maar vooral ook niet kan en kennen we de beren op de weg. U zult merken dat we uit ervaring spreken en de AI hype al lange geleden achter ons hebben gelaten.

De brochure Artificial Intelligence in Context kunt u hier downloaden.

Wilt u meer informatie over de cursus of wilt u uitvoering, mail dan naar info@theartofai.com of vul hier onder uw naam en email adres in.